Vastaava työnjohtaja & Pääsuunnittelija

 

Onko tavoitteenasi rakentaa uutta tai remontoida vanhaa?

Jokaisessa rakennuskohteessa, joka vaatii rakennusluvan, tulee olla vastaava työnjohtaja.

 

Kun tarvitset vastaavaa työnjohtajaa ja/tai pääsuunnittelijaa, ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Kerro rakennushankkeesi tiedot, suunnitelmatilanne ja aikataulu, niin teen yksilöllisen tarjouksen.

Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävistä tehdään kirjallinen sopimus, jolloin vastuut ja velvollisuudet ovat molempien osapuolten tiedossa.

 

Vastaavan työnjohtajan tehtäviä:

 • Huolehtii , että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
 • Huolehtii, että rakennustyö tehdään hyviä rakennustapoja noudattaen.
 • Tarkastaa ja valvoo kaikki työvaiheet
 • Huolehtii havaittujen puutteiden korjausmenettelystä
 • Tilaa tarvittavat viranomaistarkastukset ja osallistuu niihin
 • Huolehtii, että tarvittavat erityissuunnitelmat on tehty ennen työvaiheita.
 • Laatii huoltokirjan, tarkastusasiakirjan, poikkeamaraportit ja muut tarvittavat asiakirjat.

 

Pääsuunnittelijan tehtäviä:

 • Varmistaa rakennushankkeen lähtötiedot
 • Huolehtii eri suunnitelmien riidattomuudesta
 • Huolehtii, että kohteeseen laaditaan tarvittavat suunnitelmat
 • Tiedottaa eri suunnittelijoille tarvittavista asioista
 • Tiedottaa rakentajalle tarvittavista suunnitelmista
 • Järjestää tarvittaessa suunnittelupalaverit
 • Huolehtii, että työmaalla on tarvittavat suunnitelmat
 • Huolehtii, että loppupiirustukset tehdään ja toimitetaan rakennusvalvontaan

 

Kuvia & piirroksia kohteistani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Aava 3